Πρόγραμμα ακολουθιών Οκτωβρίου 2013

Ημερομ.

Ημέρα

Ακολουθία

Ώρα

01/10/13

Τρίτη

Εσπερινός

06:30 μ.μ.

02/10/13

Τετάρτη

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

06:30 π.μ.

04/10/13

Παρασκευή

Αγρυπνία

10:00 μ.μ.

05/10/13

Σάββατο

Εσπερινός

 

06:30 μ.μ.

06/10/13

Κυριακή

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10/13

Παρασκευή

Αγρυπνία

 

10:00 μ.μ.

12/10/13

Σάββατο

Εσπερινός

 

06:30 μ.μ.

13/10/13

Κυριακή

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

 

06:30 π.μ.

06:30μ.μ.

14/10/13

Δευτέρα

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

06:30 π.μ.

16/10/13

Τετάρτη

Αγρυπνία  Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.

 

 

 

 

17/10/13

Πέμπτη

Εσπερινός

06:30 μ.μ.

 

 

 

 

18/10/13

Παρασκευή

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10 μ.μ.

19/10/13

Σάββατο

Εσπερινός

06:30 μ.μ.

20/10/13

Κυριακή

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

06:30 π.μ.

 

 

 

 

25/10/13

Παρασκευή

Αγρυπνία

 

10:00 μ.μ.

26/10/13

Σάββατο

Εσπερινός

 

06:30 μ.μ.

27/10/13

Κυριακή

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα

01/09/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.

02/09/13 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

05/09/13 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.

06/09/13 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

07/09/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

08/09/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

13/09/13 Παρασκευή Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

14/09/13 Σάββατο Εσπερινό 06:30 μ.μ.
15/09/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/13 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

21/09/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

22/09/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ..

23/09/13 Δευτέρα Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
25/09/13 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.

26/09/13 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

27/09/13 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

28/09/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

29/09/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ..