Πρόγραμμα ακολουθιών Δεκεμβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα 30/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ. 01/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 07:00 π.μ. Εσπερινός 06:30 μ.μ. 02/12/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ. Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ. 03/12/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ. 04/12/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ. Εσπερινός 06:30 μ.μ. 05/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ. 06/12/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ. Αγρυπνία, 10:00 μ.μ. 07/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ. 08/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ. Αγρυπνία 08:30 μ.μ. 09/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ. 11/12/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ. 12/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ. 13/12/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ. 14/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ. 15/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ. 19/12/19 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ. 20/12/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ. 21/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ. 22/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ. 23/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ. 24/12/19 Τρίτη Όρθρος, Μεγάλες Ώρες Χριστουγέννων, Εσπερινός& Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 07:00 π.μ. 25/12/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων 06:30 π.μ. Εσπερινός 06:30 μ.μ. 26/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ. Εσπερινός 06:30 μ.μ. 27/12/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ. Αγρυπνία, 10:00 μ.μ. 28/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ. 29/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ. 30/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ. 31/12/19 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.