Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
01/07/18 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία & αγιασμός 06:30 π.μ.
       
06/07/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
07/07/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
08/08/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
09/07/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
14/07/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
15/07/18 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
16/07/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
17/07/18 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
19/07/18 Πέμπτη Αγρυπνία, Προφ. Ηλιού 08:30 μ.μ.
       
20/07/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
21/07/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
22/08/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
27/07/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
28/07/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
29/07/18 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
30/07/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
31/07/18 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
02/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
03/06/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 06:30 π.μ.
       
04/06/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
06/06/18 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
07/06/18 Πέμπτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
08/06/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
09/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
10/06/10 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
11/06/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
12/06/18 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/06/18 Τετάρτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
15/06/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
16/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
17/06/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
18/06/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
19/06/18 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
23/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

24/06/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/06/18 Πέμπτη Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
29/06/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Μαίου 2018

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/05/18 Τρίτη Αγρυπνία, Μεσοπεντηκοστή 08:30μμ
       
04/05/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
05/05/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
06/05/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 06:30 π.μ.
       
07/05/18 Δευτέρα Αγρυπνία 10:00μμ
       
11/05/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
12/05/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
13/05/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
14/05/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
16/05/18 Τετάρτη Αγρυπνία, Αναλήψεως 08:30μμ
       
18/05/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
19/05/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
20/05/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία 10:00μμ
       
21/05/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
25/05/18 Παρασκευή Αγρυπνία Ψυχοσάββατο 10:00μμ
       
26/05/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
27/05/18 Κυριακή Πεντηκοστή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
28//05/18 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       

Πρόγραμμα ακολουθιών Απριλίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/18 Κυριακή Βαϊων Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός, Ακολουθία Νυμφίου

07:00 π.μ.

06:30μ.μ.

02/04/18 Μεγ. Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορθρ. Μ. Τρίτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

03/04/18 Μεγ. Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορ. Μ. Τετάρτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

04/04/18 Μεγ. Τετάρτη Απόδειπνο, Άγ. Ευχέλαιον & Ακολουθία του Νιπτήρος 05:30 μ.μ.
05/04/18 Μεγ. Πέμπτη Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 06:00π.μ
    Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
06/04/18 Μ. Παρασκ. Ακολουθία των Μεγ.Ωρών, Μ. Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00 π.μ.
    Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 07:00 μ.μ.
07/04/18 Μέγα.Σάββατον Μ. Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου.

 

11:30 μ.μ.

 

08/04/18 Κυριακή Πάσχα Ανάσταση 00:00 μ.μ.
    Εσπερινός της Αγάπης 11:00 π.μ.
       
14/04/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
15/04/18 Κυριακή του  Θωμά Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

       
20/04/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
21/04/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
22/04/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
23/04/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ
       
24/04/18 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ
       
25/04/18 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

06:00 π.μ
27/04/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
28/04/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/04/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
       
30/04/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ

Πρόγραμμα ακολουθιών Μαρτίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
02/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Β΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
03/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
04/03/18 Β’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Γρηγορίου Παλαμά & Αγιασμός 07:00 π.μ.
05/03/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
06/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
07/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

08/03/18 Πέμπτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

09/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Γ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
10/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
11/03/18 Γ’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
12/03/18  Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

13/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
14/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

15/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
16/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
17/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
18/03/18 Δ’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
19/03/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
20/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
21/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία, Μέγας Κανών

05:00 πμ

09:00 μ.μ

22/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
23/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία Ακάθιστος Ύμνος 09:00 μ.μ.
24/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
25/03/18 Ε’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 07:00 π.μ.
26/03/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
27/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
28/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία Μέγα απόδειπνο 05:00 πμ

06:30 μ.μ

29/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
30/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία, Ανάσταση του Λαζάρου 10:00 μ.μ.
31/03/18 Σάββατο Εσπερινός, Βαϊων 05:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Φεβρουαρίου 2018

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/02/18 Πέμπτη Αγρυπνία, Υπαπαντή του Κυρίου 08:30 μ.μ
       
02/02/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ
03/02/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
04/02/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  Ασώτου & Αγιασμός 07:00 π.μ.
05/02/18 Δευτέρα Αγρυπνία,  Αγ. Φωτίου 10:00 μ.μ
       
07/02/18 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
08/02/18 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
09/02/18 Παρασκευή Αγρυπνία,  Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ
10/02/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
11/02/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  Απόκρεω 07:00 π.μ.
       
12/02/18 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
16/02/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ
17/02/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
18/02/18 Κυριακή  Τυρινής Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
       
19/02/18 Καθαρά Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
20/02/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
21/02/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

22/02/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
       
23/02/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Α΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
24/02/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
25/02/18 Α’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ορθοδοξίας 07:00 π.μ.
26/02/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
27/02/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
28/02/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιαννουαρίου 2018

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
31/12/17 Κυριακή Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
05/01/18 Παρασκευή Όρθρος, Μεγάλες Ώρες των Θεοφανίων , Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου. Αγιασμός

Απόδειπνο & Θ. Μετάληψη

06:00 π.μ.

 

 

 

06:00 μ.μ.

06/01/18 Σάββατο Άγια Θεοφάνια, Όρθρος & Θ. Λειτουργία &

 Μέγας  Αγιασμός

07:00 π.μ.
    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
07/01/18 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
08/01/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
10/01/18 Τετάρτη Εσπερινός 05:00 μ.μ.
11/01/18 Πέμπτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
12/01/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
13/01/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
14/01/18 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
15/01/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
16/01/18 Τρίτη Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
18/01/18 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/01/18 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
20/01/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
21/01/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία  Αποστόλου Τιμοθέου 08:30 μ.μ.
22/01/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
24/01/18 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
25/01/18 Πέμπτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Αγ, Γρηγορίου του Θεολόγου 06:00 π.μ..

 

26/01/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
27/01/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
28/01/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/01/18 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
30/01/18 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
31/01/18 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Κύρου & Ιωάννου των Αναργύρων 06:00 π.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Δεκεμβρίου 2017

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/12/17 Παρασκευή Αγρυπνία, Προφ. Αββακούμ 10:00 μ.μ.
02/12/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
03/12/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
04/12/17 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Βαρβάρας 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
05/12/17 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/12/17 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Νικολάου 06:00 π.μ.
08/12/17 Παρασκευή Αγρυπνία, Σύλληψη της Θεοτόκου 08:30 μ.μ.
09/12/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/12/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.

 

11/12/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
12/12/17 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Σπυρίδωνα 06:00 π.μ.
15/12/17 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία,

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

16/12/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
17/12/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
18/12/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
19/12/17 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
20/12/17 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
21/12/17 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ιουλιανής Μάρτυρος 06:00 π.μ.

 

22/12/17 Παρασκευή Αγρυπνία. Μεγάλες Ώρες , Εσπερινός, Όρθρος & Θεία Λειτουργία 08:30 μ.μ.
23/12/17 Σαββάτο Εσπερινός και Άγιον Ευχέλαιο 05:00 μ.μ.
24/12/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Χριστουγέννων 05:00 μμ
25/12/17 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων 06:30 π.μ.
26/12/17 Τρίτη Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
29/12/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
30/12/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
31/12/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ακολουθιών Νοεμβρίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/11/17 Τετάρτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων 06:00 π.μ.
02/11/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
03/11/17 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία,  Αγ. Γεωργίου Καρσλίδη 10:00 μ.μ.
04/11/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
05/11/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
       
06/11/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο Παντάνασσα 06:30 μ.μ.
07/11/17 Τρίτη Αγρυπνία, Σύναξη Αρχαγγέλων 08:30 μ.μ.
08/11/17 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/11/17 Πέμπτη Όρθρος και Θ. Λειτουργία,  Αγ. Νεκταρίου 06:00 πμ
       
10/11/17 Παρασκευή Αγρυπνία  Αγ. Μηνά Βίκτωρος & Βικεντίου 10:00 μ.μ.
11/11/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
12/11/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία,  Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου 10:00 μ.μ.
13/11/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
16/11/17 Πέμπτη Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
18/11/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
19/11/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
20/11/17 Δευτέρα Αγρυπνία, Εισόδια της Θεοτόκου 08:30  μ.μ.
       
24/11/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
25/11/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
26/11/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία Αγίου Στυλιανού 07:00 π.μ.
27/11/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
29/11/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Απ. Ανδρέου 08:30  μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Οκτωβρίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
01/10/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 μ.μ.
       
02/10/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
06/10/17 Παρασκευή Αγρυπνία Αγ. Σεργίου και Βάκχου 08:30μ.μ.
       
07/10/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
08/10/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 μ.μ.
       
09/10/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
11/10/17 Τετάρτη Εσπερινός

 

06:30 μ.μ.
12/10/17 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Συμεώνος Νέου Θεολόγου 06:00 π.μ.

 

13/10/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
14/10/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
15/10/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 μ.μ.
       
16/10/17 Δευτέρα Αγρυπνία  Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/10/17 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
20/10/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
21/10/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
22/10/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,

Εσπερινός

06:30 π.μ.

06:00 π.μ.

23/10/17 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία,

Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

25/10/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Αγ. Δημητρίου 08:30 μ.μ.
27/10/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
28/10/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/10/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,

 

07:00 π.μ.
30/10/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο Παντάνασσα 06:30 μ.μ.