Πρόγραμμα ακολ. μεταξύ 11και 30 Απριλίου10

16 Απριλίου Παρασκευή: Εσπερινός 06:30μμ

17 Απριλίου Σάββατο: Θ. Λειτουργία 06:30πμ και Εσπερινός στις 06:30μμ

18 Απριλίου Κυριακή: Θ. Λειτουργία στις 06:30πμ

22 Απριλίου Πέμπτη: Αγρυπνία στις 08:30 μμ

23 Απριλίου Παρασκευή: Εσπερινός στις 06:30μμ

24 Απριλίου Σαββάτο: Θ. Λειτουργία στις 06:00πμ και Εσπερινός στις 06:30μμ

25 Απριλίου Κυριακή: Θ. Λειτουργία στις 06:30 πμ

27 Απριλίου Τρίτη: Αγρυπνία στις 08:30μμ