Ο Ναός μας

Ο ναός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι αφιερωμένος στη Σύναξη Πάντων των Αγίων Αναργύρων και πανηγυρίζει στις 17 Οκτωβρίου. Βρίσκεται στην αυλή του νοσοκομείου και είναι ανοικτός καθ’όλη  τη διάρκεια της ημέρας. Σκοπός του είναι η εξυπηρετήση των πνευματικών αναγκών των ασθενών, των συγγενών τους και του προσωπικού του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που χρειάζεστε τη βοήθεια μας παρακαλούμε επικοινωνείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα. Ευχόμενοι κάθε παρά τω Θεώ ευλογία.

Εφημέριος: π. Γεώργιος Ζήνωνος, τηλ. 99623243, 22603498 και 99721212