Πρόγραμμα ακολουθιών Μαρτίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
02/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Β΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
03/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
04/03/18 Β’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Γρηγορίου Παλαμά & Αγιασμός 07:00 π.μ.
05/03/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
06/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
07/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

08/03/18 Πέμπτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

09/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Γ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
10/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
11/03/18 Γ’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
12/03/18  Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

13/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
14/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

15/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
16/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
17/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
18/03/18 Δ’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
19/03/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
20/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
21/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία, Μέγας Κανών

05:00 πμ

09:00 μ.μ

22/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
23/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία Ακάθιστος Ύμνος 09:00 μ.μ.
24/03/18 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
25/03/18 Ε’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 07:00 π.μ.
26/03/18  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
27/03/18 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
28/03/18 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία Μέγα απόδειπνο 05:00 πμ

06:30 μ.μ

29/03/18 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
30/03/18 Παρασκευή Αγρυπνία, Ανάσταση του Λαζάρου 10:00 μ.μ.
31/03/18 Σάββατο Εσπερινός, Βαϊων 05:00 μ.μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>