Πρόγραμμα ακολουθιών Δεκεμβρίου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
30/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
01/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 07:00 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/12/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
03/12/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/12/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
06/12/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
07/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
08/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
09/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
11/12/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
13/12/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
14/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
15/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
19/12/19 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
20/12/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
21/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
22/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
23/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
24/12/19 Τρίτη Όρθρος, Μεγάλες Ώρες Χριστουγέννων, Εσπερινός& Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 07:00 π.μ.
25/12/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων 06:30 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/12/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
28/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
29/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
30/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
31/12/19 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Νοεμβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/11/19 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
02/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
03/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/11/19 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία,

Αγ. Γεωργίου Καρσλίδη,

 
    Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο Παντάνασσα 06:30 μ.μ.
07/11/19 Πέμπτη Αγρυπνία, Σύναξη Αρχαγγέλων 08:30 μ.μ.
       
08/11/19 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/11/19 Σάββατο Όρθρος και Θ. Λειτουργία,  Αγ. Νεκταρίου 06:30 πμ
    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
       
11/11/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
12/11/19 Τρίτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/11/19 Τετάρτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
15/11/19 Παρασκευή Αγρυπνία,  10:00 μ.μ.
       
16/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
17/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
18/11/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
20/11/19 Τετάρτη Αγρυπνία, Εισόδια της Θεοτόκου 08:30  μ.μ.
22/11/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
23/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
24/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 05:00μ.μ.
25/11/19 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
28/11/19 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/11/19 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία,  08:30 μ.μ.
30/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
 

Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/10/19 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
04/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00  μ.μ.
05/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & αγιασμός 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία 08:30  μ.μ.
07/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
08/10/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
11/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία,, Συμεώνος Νέου Θεολόγου  

10:00  μ.μ.

12/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/10/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Θεράποντος 06:00 π.μ.
    Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
16/10/19 Τετάρτη Αγρυπνία  Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
17/10/19 Πέμπτη Εσπερινός & Κτιτορικό Μνημόσυνο 06:30 μ.μ.
18/10/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
19/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
20/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
21/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο 06:30 μ.μ.
       
       
       
25/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία  Αγ. Δημητρίου 08:30 μ.μ.
26/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
29/10/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
30/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  & αγιασμός 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός & Παράκληση

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

04/09/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/09/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
       
       
07/09/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
08/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ.
       
14/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
15/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
       
       
20/09/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
21/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
22/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

       
25/09/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/09/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
27/09/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
28/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
29/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
30/09/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Αυγούστου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
01/08/19 Πέμπτη Όρθρος και  Θ. Λειτουργία

Εσπερινός & Παράκληση

06:00π.μ.

06:30 μ.μ.

02/08/19 Παρασκευή Όρθρος και  Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

03/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
04/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & αγιασμός

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

 

06:30μ.μ.

05/08/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

08:30 μ.μ.

06/08/19 Τρίτη Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
07/08/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:00π.μ.

06:30 μ.μ.

08/08/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:00π.μ.

06:30 μ.μ.

09/08/19 Παρασκευή Όρθρος και  Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

10/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
11/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

12/08/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

13/08/19 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση & Άγιο Ευχέλαιο

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

14/08/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία  Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

06:00 π.μ.

08:30 μμ

17/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
18/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
24/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
25/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
       
       
       
30/08/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
31/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
01/08/19 Πέμπτη Όρθρος και  Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός & Παράκληση 06:00π.μ.06:30 μ.μ.
02/08/19 Παρασκευή Όρθρος και  Θ. ΛειτουργίαΑγρυπνία 06:00 π.μ.10:00 μ.μ.
03/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
04/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & αγιασμόςΕσπερινός και Παράκληση 06:30 π.μ. 06:30μ.μ.
05/08/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΑγρυπνία 06:00 π.μ.08:30 μ.μ.
06/08/19 Τρίτη Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
07/08/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός και Παράκληση 06:00π.μ.06:30 μ.μ.
08/08/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός και Παράκληση 06:00π.μ.06:30 μ.μ.
09/08/19 Παρασκευή Όρθρος και  Θ. ΛειτουργίαΑγρυπνία 06:00 π.μ.10:00 μ.μ.
10/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
11/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός και Παράκληση 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
12/08/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός και Παράκληση 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
13/08/19 Τρίτη Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός και Παράκληση & Άγιο Ευχέλαιο 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
14/08/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΑγρυπνία  Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  06:30 μ.μ.08:30μμ
17/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
18/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
24/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.
25/08/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
       
       
       
30/08/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
31/08/19 Σάββατο Εσπερινός   06:30 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
30/06/19 Κυριακή Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
01/07/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
02/07/19 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
05/07/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
06/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
07/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
08/07/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
10/07/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/07/19 Πέμπτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/07/19 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
13/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
14/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
       
       
       
19/07/19 Παρασκευή Αγρυπνία, Προφ. Ηλιού 08:30 μ.μ.
       
20/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
21/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
26/07/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
27/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
28/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
31/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
01/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
02/06/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 06:30 π.μ.
03/06/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
05/06/19 Τετάρτη Αγρυπνία, Αναλήψεως 08:30 μ.μ.
       
07/06/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
08/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
10/06/19 Δευτέρα Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
12/06/19 Τετάρτη Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
13/06/19 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/06/19 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ.
15/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, Εσπερινός Πεντηκοστή 06:30 π.μ.
       
17/06/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
18/06/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/06/19 Τετάρτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
22/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/06/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
29/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.

Προγραμμα ακολουθιών Μαίου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
04/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
05/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
06/05/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
       
07/05/19 Τρίτη Αγρυπνία 10:00μμ
       
10/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
11/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
12/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
13/05/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
14/05/19 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
       
       
17/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
18/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
19/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
20/05/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
21/05/19 Τρίτη Αγρυπνία Μεσοπεντηκοστής 08:30μμ
       
24/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
25/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
26/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27//05/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       

Πρόγραμμα ακολουθιών Απριλίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/19  Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

02/04/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
03/04/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

04/04/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
05/04/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
06/04/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
07/04/19 Δ’ Κυριακή , Όρθρ. & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
08/04/19  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
09/04/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
10/04/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία Μέγας Κανών

05:00 πμ

09:ο0 μ.μ

11/04/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
12/04/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Ακάθιστος Ύμνος) 09:00 μ.μ.
13/04/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
14/04/19 Ε’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
15/04/19  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
16/04/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
17/04/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

18/04/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
19/04/19 Παρασκευή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

05:00 πμ

09:00 μ.μ.

20/04/19 Σάββατο Λαζάρ. Εσπερινός 05:00 μ.μ.
21/04/19  Κυριακή Βαίων Όρθρ. & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
    Εσπερινός, Ακολουθία Νυμφίου 06:30μμ
22/04/19 Μεγάλη Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγ απόδειπνο, Ορθρ. Μεγ Τρίτης

06:00 πμ

06:00 μ.μ

23/04/19 Μεγάλη Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μ. απόδειπνο, Ορθρ. Μ. Τετάρτης

06:00 πμ

06:00 μ.μ

24/04/19 Μεγάλη Τετάρτη Απόδειπνο, Αγιον ευχέλαιο,  Ορθρος Μεγ.  Πέμπτης 05:30 μ.μ
25/04/19 Μεγ. Πέμπτη Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 06:00π.μ
    Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
26/04/19 Μ. Παρασκ. Ακολουθία των Μεγ.Ωρών, Μ. Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00 π.μ.
    Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 07:00 μ.μ.
27/04/19 Μέγα.Σάββατον Μ. Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου. 11:30 μ.μ.
28/04/19 Κυριακή Πάσχα Ανάσταση 00:00 μ.μ.
29/04/19 Δευτέρα Πάσχα Όρθρος και Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαρτιου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/03/19 Παρασκευή Αγρυπνία  Ψυχοσαββάτου 10:00 μ.μ.
02/03/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
03/03/19  Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Απόκρεω  & Αγιασμός 07:00 π.μ.
04/03/19  Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
05/03/19 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Νικολάου Πλανά εκ Μεταφοράς 06:00 π.μ.
08/03/19 Παρασκευή Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
09/03/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/03/19  Κυριακή Τυροφάγου Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
11/03/19  Καθ. Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
12/03/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
13/03/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

14/03/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
15/03/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Α΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
16/03/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
17/03/19 Α’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ορθοδοξίας 07:00 π.μ.
18/03/19  Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

19/03/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
20/03/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

21/03/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
22/03/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Β΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
23/03/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
24/03/19 Β’ Κυριακή , Όρθρ. & Θ. Λειτουργία, Παλαμά 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 08:30 μ.μ
25/03/19  Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ
26/03/19 Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

27/03/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

28/03/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
29/03/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Γ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
30/03/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
31/03/19 Γ’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Σταυροπροσκυνήσεως 07:00 π.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Φεβρουαρίου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/02/19 Παρασκευή Αγρυπνία, Υπαπαντή του Κυρίου 08:30 μ.μ
       
02/02/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
03/02/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία  & Αγιασμός 07:00 π.μ.
04/02/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
09/02/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/02/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
       
11/02/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
15/02/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ
       
16/02/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
17/02/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Τελώνου και Φαρισαίου 07:00 π.μ.
       
18/02/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
20/02/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
21/02/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
22/02/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ
       
23/02/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
24/02/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, του Ασώτου 07:00 π.μ.
       
25/02/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
26/02/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.