Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/09/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
02/09/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  & αγιασμός 06:30 π.μ.
03/09/18 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
05/09/18 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/09/18 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
07/09/18 Παρασκευή Αγρυπνία,  Γενέσιο της Θετόκου 08:30 μ.μ.
08/09/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/09/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ.
10/09/18 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
13/09/18 Πέμπτη Αγρυπνία,  Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού 08:30 μ.μ.
       
15/09/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/09/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
17/09/18 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
       
21/09/18 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
22/09/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
23/09/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
24/09/18 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
25/09/18 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/09/18 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
27/09/18 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/09/18 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
    Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
29/09/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/09/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>