Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
31/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
01/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
02/06/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 06:30 π.μ.
03/06/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
05/06/19 Τετάρτη Αγρυπνία, Αναλήψεως 08:30 μ.μ.
       
07/06/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
08/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
10/06/19 Δευτέρα Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
12/06/19 Τετάρτη Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
13/06/19 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/06/19 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ.
15/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, Εσπερινός Πεντηκοστή 06:30 π.μ.
       
17/06/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
18/06/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/06/19 Τετάρτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
22/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/06/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
29/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>