Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2010

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
04/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

06/06/10 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/06/10 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
08/06/10 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
10/06/10 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
11/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

13/06/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
18/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

20/06/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
25/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

27/06/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
28/06/10 Δευτέρα Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
29/06/10 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/06/10 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

Αφήστε μια απάντηση