Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2011

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
02/09/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
03/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/09/11 Τετάρτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
09/09/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
10/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
13/09/11 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
15/09/11 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/11 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
17/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
22/09/11 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/11 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

24/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
25/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

28/09/11 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/09/11 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
30/09/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

Αφήστε μια απάντηση