Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαίου 2012

Ημερομ.    Ημέρα     Ακολουθία    Ώρα
04/05/12    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

05/05/12    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

06/05/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

07/05/12    Δευτέρα    Εσπερινός     06:30 μ.μ.

08/05/12    Τρίτη    Όρθρος& Θ. Λειτουργία    06:00 π.μ.
Αγρυπνία    08:30 μ.μ.

11/05/12    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

12/05/12    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

13/05/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

18/05/12    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

19/05/12    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

20/05/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

23/05/12    Τετάρτη    Αγρυπνία    08:30 μ.μ.

25/05/12    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

26/05/12    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

27/05/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

Αφήστε μια απάντηση