Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
02/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 06:30 π.μ.
       
07/07/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
08/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
       
15/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
19/07/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Προφ. Ηλιού 08:30 μ.μ.
       
21/07/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
22/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
23/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/07/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
29/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
30/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.

 

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
02/06/17 Παρασκευή Αγρυπνία , Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ.
       
03/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/06/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Εσπερινός Πεντηκοστής 06:30 π.μ.
       
05/06/17 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
08/06/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/06/17 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
10/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/06/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,

Αγίων Πάντων, Αγ. Λουκά Κριμέας

06:30 π.μ.
       
12/06/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
15/06/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/06/17 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
17/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/06/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
19/06/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
24/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

25/06/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/06/17 Τετάρτη Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
29/06/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

30/06/17 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,

 

06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       

Πρόγραμμα ακολουθιών Μαϊου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
04/05/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ..μ
       
05/05/17 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία Αγ. Ειρήνης 06:00π.μ
    Αγρυπνία 10:00μμ
       
06/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
07/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
08/05/17 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
09/05/17 Τρίτη Αγρυπνία, Μεσοπεντηκοστή 08:30μμ
       
12/05/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
13/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
14/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
15/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
19/05/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
20/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
21/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
22/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
24/05/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Αναλήψεως 08:30μμ
       
26/05/17 Παρασκευή Αγρυπνία Αγ. Ιωάννου Ρώσσου 08:30μμ
       
27/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
29/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ

Πρόγραμμα Ακολουθιών Απριλίου 2017

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/04/17 Ε’ Κυριακή νηστ Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
03/04/17 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
04/04/17 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
05/04/17 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο,

05:00 πμ

06:30 μ.μ

06/04/17 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
07/04/17 Παρασκευή Αγρυπνία, Ανάσταση του Λαζάρου 10:00 μ.μ.
08/04/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/04/17 Κυριακή Βαϊων Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός, Ακολουθία Νυμφίου

07:00 π.μ.

06:30μ.μ.

10/04/17 Μεγ. Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορ. Μ. Τρίτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

11/04/17 Μεγ. Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορ. Μ. Τετάρτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

12/04/17 Μεγ. Τετάρτη Απόδειπνο, Άγ. Ευχέλαιον & Ακολουθία του Νιπτήρος 05:30 μ.μ.
13/04/17 Μεγ. Πέμπτη Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 06:00π.μ
    Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
14/04/17 Μ. Παρασκ. Ακολουθία των Μεγ.Ωρών, Μ. Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00 π.μ.
    Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 07:00 μ.μ.
15/04/17 Μέγα.Σάββατον Μ. Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου.

 

11:00 μ.μ.

 

16/04/17 Κυριακή Πάσχα Ανάσταση 00:00 μ.μ.
    Εσπερινός της Αγάπης 11:00 π.μ.
       
22/04/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/04/17 Κυριακή του  Θωμά Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

       
24/04/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ
25/04/17 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

06:00 π.μ
       
       
28/04/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
29/04/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/04/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

πρόγραμμα ακολουθιών Μαρτίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/03/17 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

02/03/17 Πέμπτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

03/03/17 Παρασκευή Αγρυπνία (Α΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
04/03/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
05/03/17 Α’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ορθοδοξ. 07:00 π.μ.
06/03/17  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
07/03/17 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
08/03/17 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

09/03/17 Πέμπτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

10/03/17 Παρασκευή Αγρυπνία (Β΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
11/03/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
12/03/17 Β’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
13/03/17  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
14/03/17 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
15/03/17 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

16/03/17 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
17/03/17 Παρασκευή Αγρυπνία (Γ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
18/03/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
19/03/17 Γ’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
20/03/17  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
21/03/17 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
22/03/17 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

23/03/17 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
24/03/17 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄ στάσις Χαιρετισμών) Ευαγγελισμος 08:30 μ.μ.
25/03/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
26/03/17 Δ’ Κυριακή νησ. Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
27/03/17  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
28/03/17 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
29/03/17 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία, Μέγας Κανών

05:00 πμ

09:00 μ.μ

30/03/17 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
31/03/17 Παρασκευή Αγρυπνία Ακάθιστος Ύμνος 09:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Φεβρουαρίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/02/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Υπαπαντή του Κυρίου 08:30 μ.μ
       
03/02/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ
       
04/02/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
05/02/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Τελώνου & Φαρισαίου 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
06/02/17 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
09/02/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
10/02/17 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ
11/02/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
12/02/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ασώτου 07:00 π.μ.
       
13/02/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
16/02/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
17/02/17 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Θεοδώρου Τήρωνος, Αυξιβίου 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ
18/02/17 Ψυχοσάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
19/02/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Απόκρεω 07:00 π.μ.
20/02/17 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
23/02/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
24/02/17 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ
       
25/02/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
26/02/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Τυρινής 07:00 π.μ.
       
27/02/17 Καθαρά Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
       
28/02/17 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιανουαρίου 2017

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/01/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.

 

05/01/17 Πέμπτη Όρθρος, Μεγάλες Ώρες των Θεοφανίων , Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου. Αγιασμός

Απόδειπνο & Θ. Μετάληψη

06:00 π.μ.

 

 

 

06:00 μ.μ.

06/01/17 Παρασκευή Άγια Θεοφάνια, Όρθρος & Θ. Λειτουργία &

 Μέγας  Αγιασμός

07:00 π.μ.
    Αγρυπνία, Τιμίου Προδρόμου 10:00 μ.μ.
07/01/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
08/01/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
09/01/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
10/01/17 Τρίτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
11/01/17 Τετάρτη Αγρυπνία – Δέησις για την Κύπρο 10:00 μ.μ.
13/01/17 Παρασκευή Αγρυπνία, Αγνής Μάρτυρος 10:00 μ.μ.
14/01/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
15/01/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Αγ, Ιωάννου Καλυβίτου 07:00 π.μ.

 

16/01/17 Δευτέρα Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
18/01/17 Τετάρτη Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
20/01/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
21/01/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
22/01/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αποστόλου Τιμοθέου 07:00 π.μ.
23/01/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
24/01/17 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
25/01/17 Τετάρτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Αγ, Γρηγορίου του Θεολόγου 06:00 π.μ..

 

27/01/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
28/01/17 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
29/01/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/01/17 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
31/01/17 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Κύρου & Ιωάννου των Αναργύρων 06:00 π.μ.

Ακολουθίες Δεκεμβρίου 2016

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/12/16 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/12/16 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία, Προφ. Σοφονίου

07:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

03/12/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
04/12/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Βαρβάρας 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
05/12/16 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Σάββα 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
06/12/16 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Νικολάου 06:00 π.μ.
08/12/16 Πέμπτη Αγρυπνία, Σύλληψη της Θεοτόκου 08:30 μ.μ.
09/12/16 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
10/12/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
11/12/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγίων  του Χριστού Προπατόρων 07:00 π.μ.

 

    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
12/12/16 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Σπυρίδωνα 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
16/12/16 Παρασκευή Αγρυπνία, Αγ. Διονυσίου 10:00 μ.μ.
17/12/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
18/12/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Σεβαστιανού 07:00 π.μ.

 

19/12/16 Δευτέρα Αγρυπνία, Αγ. Ιγνατίου 08:30 μ.μ.
20/12/16 Τρίτη Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
21/12/16 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Ιουλιανής Μάρτυρος 06:00 π.μ.

 

       
23/12/16 Παρασκευή Μεγάλες Ώρες

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

       
24/12/16 Σαββάτο Εσπερινός και Άγιον Ευχέλαιο 05:00 μ.μ.
25/12/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, Χριστούγεννα 06:30 π.μ.
31/12/16 Σαββάτο Εσπερινός 05:00 μ.μ.

Ακολουθίες Νοεμβρίου 2016

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/11/16 Τρίτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων 06:00 π.μ.
03/11/16 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/11/16 Παρασκευή Όρθρος και Θ. Λειτουργία,  Αγ. Γεωργίου Καρσλίδη 06:00 πμ
    Αγρυπνία, Γαλακτίωνος και Επιστήμης 10:00 μ.μ.
05/11/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
06/11/16 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
       
07/11/16 Δευτέρα Αγρυπνία, Σύναξη Αρχαγγέλων 08:30 μ.μ.
       
08/11/16 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/11/16 Τετάρτη Όρθρος και Θ. Λειτουργία,  Αγ. Νεκταρίου 06:00 πμ
10/11/16 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/11/16 Παρασκευή Όρθρος και Θ. Λειτουργία,  Αγ. Μηνά Βίκτωρος & Βικεντίου 06:00 πμ
    Αγρυπνία, Αγ. Ιωάννου Ελεήμονος 10:00 μ.μ.
12/11/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
13/11/16 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου 07:00 π.μ.
       
       
16/11/16 Τετάρτη Αγρυπνία, Γενναδίου Κων/λεως 10:00 μ.μ.
18/11/16 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
19/11/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
20/11/16 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία Γρηγορίου Δεκαπολίτου 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία, Εισόδια της Θεοτόκου 08:30  μ.μ.
21/11/16 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
24/11/16 Πέμπτη Εσπερινός 06:30μ.μ.
25/11/16 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία Αγ. Αικατερίνης 06:00 π.μ.
       
26/11/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
27/11/16 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία Ιακώβου του Πέρσου 07:00 π.μ.
28/11/16 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
29/11/16 Τρίτη Αγρυπνία, Απ. Ανδρέου 08:30  μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Οκτωβρίου 2016

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/10/16 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/10/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Κυπριανού 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
03/10/16 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία Αγ. Διονυσίου

Εσπερινός & Παράκληση

06:00 π.μ.

 

06:30 μ.μ.

06/10/16 Πέμπτη Αγρυπνία Αγ. Σεργίου και Βάκχου 08:30μ.μ.
07/10/16 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
08/10/16 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/10/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αβραάμ Πατριάρχου & Λωτ 07:00 π.μ.
10/10/16 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
12/10/16 Τετάρτη Εσπερινός

 

06:30 μ.μ.
13/10/16 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Χρυσής Νεομάρτυρος 06:00 π.μ.

 

14/10/16 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
15/10/16 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/10/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,

 

07:00 π.μ.
    Αγρυπνία  Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
17/10/16 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο 06:30 μ.μ.
18/10/15 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Απ. Λουκά 06:00 π.μ.

 

21/10/16 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
22/10/16 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/10/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,

 

07:00 π.μ.
24/10/16 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο Παντάνασσα 06:30 μ.μ.
25/10/16 Τρίτη Αγρυπνία, Αγ. Δημητρίου 08:30 μ.μ.
       
28/10/16 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
       
29/10/16 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/10/16 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.