Πρόγραμμα ακολουθιών Δεκεμβρίου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
30/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
01/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 07:00 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/12/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
03/12/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/12/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
06/12/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
07/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
08/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
09/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
11/12/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
13/12/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
14/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
15/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
19/12/19 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
20/12/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
21/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
22/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
23/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
24/12/19 Τρίτη Όρθρος, Μεγάλες Ώρες Χριστουγέννων, Εσπερινός& Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 07:00 π.μ.
25/12/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων 06:30 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/12/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/12/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
28/12/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
29/12/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
30/12/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
31/12/19 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Νοεμβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/11/19 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
02/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
03/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/11/19 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία,

Αγ. Γεωργίου Καρσλίδη,

 
    Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο Παντάνασσα 06:30 μ.μ.
07/11/19 Πέμπτη Αγρυπνία, Σύναξη Αρχαγγέλων 08:30 μ.μ.
       
08/11/19 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/11/19 Σάββατο Όρθρος και Θ. Λειτουργία,  Αγ. Νεκταρίου 06:30 πμ
    Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
       
11/11/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
12/11/19 Τρίτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/11/19 Τετάρτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
15/11/19 Παρασκευή Αγρυπνία,  10:00 μ.μ.
       
16/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
17/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
18/11/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
20/11/19 Τετάρτη Αγρυπνία, Εισόδια της Θεοτόκου 08:30  μ.μ.
22/11/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
23/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
24/11/19 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Εσπερινός 05:00μ.μ.
25/11/19 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
28/11/19 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/11/19 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία,  08:30 μ.μ.
30/11/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
 

Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/10/19 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
04/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00  μ.μ.
05/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & αγιασμός 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία 08:30  μ.μ.
07/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
08/10/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
11/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία,, Συμεώνος Νέου Θεολόγου  

10:00  μ.μ.

12/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/10/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Θεράποντος 06:00 π.μ.
    Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
16/10/19 Τετάρτη Αγρυπνία  Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
17/10/19 Πέμπτη Εσπερινός & Κτιτορικό Μνημόσυνο 06:30 μ.μ.
18/10/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
19/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
20/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
21/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο 06:30 μ.μ.
       
       
       
25/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία  Αγ. Δημητρίου 08:30 μ.μ.
26/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
29/10/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
30/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  & αγιασμός 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός & Παράκληση

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

04/09/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/09/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
       
       
07/09/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
08/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ.
       
14/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
15/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
       
       
20/09/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
21/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
22/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

       
25/09/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/09/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
27/09/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
28/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
29/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
30/09/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.