Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2010

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
30/06/10 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
01/07/10 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
02/07/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
03/07/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

04/07/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
06/07/10 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
07/07/10 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
09/07/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
10/07/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

11/07/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
16/07/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
17/07/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

18/07/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
19/07/10 Δευτέρα Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
23/07/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
24/07/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

25/07/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/07/10 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

27/07/10 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ. .

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2010

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
04/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

06/06/10 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/06/10 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
08/06/10 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
10/06/10 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
11/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

13/06/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
18/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

20/06/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
25/06/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/06/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

27/06/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
28/06/10 Δευτέρα Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
29/06/10 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/06/10 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.