Πρόγραμμα ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/11/10 Δευτέρα Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
02/11/10 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
03/11/10 Τετάρτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
05/11/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/11/10 Σάββατο Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

05:00 μ.μ.

07/11/10 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

07:00 π.μ.

08:30μ.μ.

12/11/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30μ.μ.
13/11/10 Σάββατο Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

05:00μ.μ.

14/11/10 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
16/11/10 Τρίτη Νυκτερινή Θεία Λειτουργία 09:30 μ.μ.
19/11/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
20/11/10 Σάββατο Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

05:00μ.μ.

21/11/10 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
24/11/10 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
25/11/10 Πέμπτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
26/11/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/11/10 Σάββατο Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

05:00 μ.μ.

28/11/10 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
29/11/10 Δευτέρα Αγρυπνία 08:30μ.μ.