Πρόγραμμα ακολουθιών Απριλίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/19  Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

02/04/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
03/04/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

04/04/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
05/04/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄ στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
06/04/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
07/04/19 Δ’ Κυριακή , Όρθρ. & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
08/04/19  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
09/04/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
10/04/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία Μέγας Κανών

05:00 πμ

09:ο0 μ.μ

11/04/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
12/04/19 Παρασκευή Αγρυπνία (Ακάθιστος Ύμνος) 09:00 μ.μ.
13/04/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
14/04/19 Ε’ Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
15/04/19  Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
16/04/19 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
17/04/19 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

18/04/19 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
19/04/19 Παρασκευή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

05:00 πμ

09:00 μ.μ.

20/04/19 Σάββατο Λαζάρ. Εσπερινός 05:00 μ.μ.
21/04/19  Κυριακή Βαίων Όρθρ. & Θ. Λειτουργία, 07:00 π.μ.
    Εσπερινός, Ακολουθία Νυμφίου 06:30μμ
22/04/19 Μεγάλη Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγ απόδειπνο, Ορθρ. Μεγ Τρίτης

06:00 πμ

06:00 μ.μ

23/04/19 Μεγάλη Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μ. απόδειπνο, Ορθρ. Μ. Τετάρτης

06:00 πμ

06:00 μ.μ

24/04/19 Μεγάλη Τετάρτη Απόδειπνο, Αγιον ευχέλαιο,  Ορθρος Μεγ.  Πέμπτης 05:30 μ.μ
25/04/19 Μεγ. Πέμπτη Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 06:00π.μ
    Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
26/04/19 Μ. Παρασκ. Ακολουθία των Μεγ.Ωρών, Μ. Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00 π.μ.
    Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 07:00 μ.μ.
27/04/19 Μέγα.Σάββατον Μ. Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου. 11:30 μ.μ.
28/04/19 Κυριακή Πάσχα Ανάσταση 00:00 μ.μ.
29/04/19 Δευτέρα Πάσχα Όρθρος και Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.