Πρόγραμμα ακολουθιών Αυγούστου 2012

Ημερομ.    Ημέρα     Ακολουθία    Ώρα
01/08/12    Τετάρτη    Εσπερινός και Παράκληση    06:30 μ.μ.
02/08/12    Πέμπτη    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Εσπερινός και Παράκληση    06:30 π.μ.
06:30 μ.μ.
03/08/12    Παρασκευή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Αγρυπνία    06:30 π.μ.
10:00 μ.μ.
04/08/12    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.
05/08/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Αγρυπνία    06:30 π.μ.
08:30 μ.μ.
06/08/12    Δευτέρα    Εσπερινός και Παράκληση    06:30 μ.μ.
07/08/12    Τρίτη    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Εσπερινός και Παράκληση    06:30 π.μ.
06:30 μ.μ.
08/08/12    Τετάρτη    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Εσπερινός και Παράκληση    06:30 π.μ.
06:30 μ.μ.
09/08/12    Πέμπτη    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Εσπερινός και Παράκληση    06:30 π.μ.
06:30 μ.μ.
10/08/12    Παρασκευή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Αγρυπνία    06:30 π.μ.
10:00 μ.μ.

11/08/12    Σάββατο    Εσπερινός      06:30 μ.μ.
12/08/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Εσπερινός και Παράκληση    06:30 π.μ.
06:30μ.μ.
13/08/12    Δευτέρα    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Εσπερινός και Παράκληση    06:30 π.μ.
06:30 μ.μ.
14/08/12    Τρίτη    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
Αγ. Ευχέλαιο, Αγρυπνία    06:30 μ.μ.
07:30 μ.μ.
17/08/12    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

18/08/12    Σάββατο    Εσπερινός      06:30 μ.μ.
19/08/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
06:30 π.μ.

25/08/12    Σάββατο    Εσπερινός      06:30 μ.μ.
26/08/12    Κυριακή    Όρθρος& Θ. Λειτουργία
06:30 π.μ.

31/08/12    Παρασκευή    Αγρυπνία    08:30 μ.μ.