Πρόγραμμα ακολουθιών Μαρτίου 2013

Ημερομ.      Ημέρα                  Ακολουθία                                   Ώρα
01/03/13    Παρασκευή           Αγρυπνία                                    10:00 μ.μ
02/03/13    Σάββατο               Εσπερινός                                  05:00 μ.μ.

03/03/13    Κυριακή                Όρθρος& Θ. Λειτουργία              07:00 π.μ.

08/03/13    Παρασκευή           Αγρυπνία για Ψυχοσάββατο       10:00 μ.μ

09/03/13    Σάββατο                Εσπερινός                                   05:00 μ.μ.

10/03/13    Κυριακή                   Όρθρος& Θ. Λειτουργία             07:00 π.μ.
15/03/13    Παρασκευή              Αγρυπνία                                   10:00 μ.μ
16/03/13    Σάββατο                  Εσπερινός                                  05:00 μ.μ.

17/03/13    Κυριακή                   Όρθρος& Θ. Λειτουργία             07:00 π.μ.

18/03/12    Καθαρά Δευτέρα     Μέγα απόδειπνο                        06:30 μ.μ
19/03/12    Τρίτη                         Μέγα απόδειπνο                        06:30 μ.μ
20/03/12    Τετάρτη                    Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία     05:00 π.μ.
Μέγα απόδειπνο                        06:30 πμ
21/03/13    Πέμπτη                     Μέγα απόδειπνο                        06:30 μ.μ

22/03/13    Παρασκευή          Αγρυπνία (Α΄στάσις χαιρετισμών)    09:00 μ.μ.

23/03/13    Σάββατο                  Εσπερινός                                   05:00 μ.μ.

24/03/13    Κυριακή                  Όρθρος& Θ. Λειτουργία              07:00 π.μ.
Εσπερινός                                   06:30 μ.μ.
25/03/13    Δευτέρα                    Όρθρος & Θ. Λειτουργία            06:30 π.μ.
Εσπερινός                                   06:30 μ.μ
26/03/13    Τρίτη                          Μέγα απόδειπνο                        06:30 μ.μ
27/03/13    Τετάρτη                     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία      05:00π.μ.
Μέγα απόδειπνο                         06:30 μ.μ
28/03/13    Πέμπτη                       Μέγα απόδειπνο                         06:30 μ.μ
29/03/13    Παρασκευή          Αγρυπνία (Β΄στάσις χαιρετισμών)    09:00 μ.μ.
30/03/13    Σάββατο                     Εσπερινός                                  05:00 μ.μ.
31/03/13    Κυριακή                    Όρθρος& Θ. Λειτουργία                07:00 π.μ.