Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/10/19 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
04/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00  μ.μ.
05/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & αγιασμός 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία 08:30  μ.μ.
07/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
08/10/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
11/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία,, Συμεώνος Νέου Θεολόγου  

10:00  μ.μ.

12/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/10/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Θεράποντος 06:00 π.μ.
    Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
16/10/19 Τετάρτη Αγρυπνία  Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
17/10/19 Πέμπτη Εσπερινός & Κτιτορικό Μνημόσυνο 06:30 μ.μ.
18/10/19 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00  μ.μ.
19/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
20/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
21/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση στη Θεοτόκο 06:30 μ.μ.
       
       
       
25/10/19 Παρασκευή Αγρυπνία  Αγ. Δημητρίου 08:30 μ.μ.
26/10/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/10/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/10/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.
29/10/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
30/10/19 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.