Πρόγραμμα Δεκεμβρίου 2012

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/12/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
02/12/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

03/12/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

04/12/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
05/12/12 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

06/12/12 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
07/12/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
08/12/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
09/12/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
11/12/12 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

12/12/12 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
14/12/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

 

15/12/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
16/12/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

19/12/12 Τετάρτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

 

21/12/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
22/12/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
23/12/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
24/12/12 Δευτέρα Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων , Εσπερινός και Θ. Λειτουργία.

Απόδειπνο και Άγιον Ευχέλαιο

06:00 π.μ.

 

 

06:00 μ.μ.

       
25/12/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
27/12/12 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/12/12 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

29/12/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
30/12/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
31/12/12 Δευτέρα Αγρυπνία 08:30 μ.μ.