Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
31/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
01/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
02/06/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 06:30 π.μ.
03/06/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
05/06/19 Τετάρτη Αγρυπνία, Αναλήψεως 08:30 μ.μ.
       
07/06/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
08/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
10/06/19 Δευτέρα Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
12/06/19 Τετάρτη Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
13/06/19 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/06/19 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ.
15/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, Εσπερινός Πεντηκοστή 06:30 π.μ.
       
17/06/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
18/06/19 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/06/19 Τετάρτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
22/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/06/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
29/06/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/06/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.

Προγραμμα ακολουθιών Μαίου 2019

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
04/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
05/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
06/05/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
       
07/05/19 Τρίτη Αγρυπνία 10:00μμ
       
10/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
11/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
12/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
13/05/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
14/05/19 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
       
       
17/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
18/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
19/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
20/05/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
21/05/19 Τρίτη Αγρυπνία Μεσοπεντηκοστής 08:30μμ
       
24/05/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
25/05/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
26/05/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27//05/19 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ