Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/09/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/09/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
05/09/12 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/09/12 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/09/12 Παρασκευή Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
08/09/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/09/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
13/09/12 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
14/09/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 π.μ.
15/09/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
21/09/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
22/09/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ..
25/09/12 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
28/09/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
29/09/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/09/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ..