Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιουνίου 2013

Ημερομ.        Ημέρα                       Ακολουθία                            Ώρα

31/05/13      Παρασκευή               Αγρυπνία                           10:00 μ.μ.

01/06/13       Σάββατο                  Εσπερινός                         06:30 μ.μ.
02/06/13       Κυριακή              Όρθρος& Θ. Λειτουργία         06:30 π.μ.

07/06/13       Παρασκευή         Αγρυπνία                               10:00 μ.μ.
08/06/13        Σάββατο             Εσπερινός                            06:30 μ.μ.
09/06/13      Κυριακή             Όρθρος,    Θ. Λειτουργία         06:30 π.μ.

10/06/13       Δευτέρα              Εσπερινός                              06:30 μ.μ.

11/06/13      Τρίτη                  Όρθρος& Θ. Λειτουργία           06:30 π.μ.

12/06/13     Τετάρτη                     Αγρυπνία                         . 08:30 μ.μ.

15/06/13      Σάββατο                  Εσπερινός                         06:30 μ.μ.
16/06/13     Κυριακή              Όρθρος& Θ. Λειτουργία          06:30 π.μ.

22/06/13     Σαββάτο                   Εσπερινός                          06:30 μ.μ.

23/06/13     Κυριακή          Όρθρος& Θ. Λειτουργία

& Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος    06:30 π.μ.

28/06/13      Παρασκευή        Εσπερινός                                 06:30 μ.μ 29/06/13      Σάββατο        Όρθρος & Θ, Λειτουργία              06:30πμ
Εσπερινός                                  06:30 μ.μ.
30/06/13       Κυριακή          Όρθρος& Θ. Λειτουργία             06:30 π.μ.