Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαρτίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/03/12 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
02/03/12 Παρασκευή Αγρυπνία (Α΄στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
03/03/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/03/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
05/03/12 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
06/03/12 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
07/03/12 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

08/03/12 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
09/03/12 Παρασκευή Αγρυπνία (Β΄στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
10/03/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/03/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
12/03/12 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
13/03/12 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
14/03/12 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

15/03/12 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
16/03/12 Παρασκευή Αγρυπνία (Γ΄στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
17/03/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/03/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
19/03/12 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
20/03/12 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
21/03/12 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 π.μ

06:30 μ.μ

22/03/12 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
23/03/12 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
24/03/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
25/03/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
26/03/12 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
27/03/12 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
28/03/12 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγας Κανών

05:00 π.μ

06:30 μ.μ

29/03/12 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
30/03/12 Παρασκευή Αγρυπνία  Ακαθίστου Ύμνου 09:00 μ.μ.
31/03/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.