Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιουλίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/07/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
06/07/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
07/07/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
08/07/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
10/07/12 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/07/12 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
13/07/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
14/07/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
15/07/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
16/07/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
17/07/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
19/07/11 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
20/07/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
21/07/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
22/07/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
28/07/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/07/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.