Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2013

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
01/02/13 Παρασκευή Αγρυπνία 08:30 μ.μ

 

       
02/02/13 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.

 

       
03/02/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
07/02/13 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ

 

       
08/02/13 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

       
09/02/13 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
10/02/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
15/02/13 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ
       
16/02/13 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.

 

       
17/02/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
22/02/13 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ
       
23/02/13 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.

 

       
24/02/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.