Πρόγραμμα ακολουθιών Απριλίου 2016

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/16 Παρασκευή Αγρυπνία (Γ΄στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
02/04/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
03/04/16 Γ’ Κυριακή νηστ. Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Σταυροπρ 07:00 π.μ.
04/04/16 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
05/04/16 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
06/04/16 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 πμ

06:30 μ.μ

07/04/16 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
08/04/16 Παρασκευή Αγρυπνία (Δ΄στάσις χαιρετισμών) 09:00 μ.μ.
09/04/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/04/16 Δ’ Κυριακή νηστειών Όρθρος& Θ. Λειτουργία, Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος 07:00 π.μ.
11/04/16 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
12/04/16 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
13/04/16 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία, Μέγας Κανών

05:00 πμ

09:30 μ.μ

14/04/16 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
15/04/16 Παρασκευή Αγρυπνία Ακαθίστου Ύμνου 09:00 μ.μ.
16/04/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
17/04/16 Ε’ Κυριακή νηστ Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
18/04/16 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
19/04/16 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
20/04/16 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο,

05:00 πμ

06:30 μ.μ

21/04/16 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
22/04/16 Παρασκευή Αγρυπνία, Ανάσταση του Λαζάρου 10:00 μ.μ.
23/04/16 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
24/04/16 Κυριακή Βαϊων Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός, Ακολουθία Νυμφίου

07:00 π.μ.

06:30μ.μ.

25/04/16 Μεγ. Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορ. Μ. Τρίτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

26/04/16 Μεγ. Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορ. Μ. Τετάρτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

27/04/16 Μεγ. Τετάρτη Απόδειπνο, Άγ. Ευχέλαιον & Ακολουθία του Νιπτήρος 05:30 μ.μ.
28/04/16 Μεγ. Πέμπτη Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 06:00π.μ
    Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
29/04/16 Μ. Παρασκ. Ακολουθία των Μεγ.Ωρών, Μ. Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00 π.μ.
    Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 07:00 μ.μ.
30/04/16 Μέγα.Σάββατον Μ. Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.