Πρόγραμμα ακολουθιών Νοεμβρίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/11/12 Πέμπτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
02/11/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
03/11/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
04/11/12 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
07/11/12 Τετάρτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
08/11/12 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
09/11/12 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
10/11/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
11/11/12 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
12/11/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/11/12 Τρίτη Όρθρος & Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
16/11/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
17/11/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
19/11/12 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
20/11/12 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
23/11/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
24/11/12 Σάββατο Εσπερινός 05:00μ.μ.
25/11/12 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
29/11/12 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/10/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/10/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
05/10/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
06/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
07/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
11/10/12 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/10/12 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

13/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
16/10/12 Τρίτη Αγρυπνία

Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
17/10/12 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/10/12

19-10-12

Πέμπτη

Παρασκευή

Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

20/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
21/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
25/10/12 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
26/10/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
27/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
29/10/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/10/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.