Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  & αγιασμός 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός & Παράκληση

06:00 π.μ.

06:30 μ.μ.

04/09/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
05/09/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
       
       
07/09/19 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
       
08/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ.
       
14/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
15/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
       
       
20/09/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
21/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
22/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/19 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:00 π.μ.

10:00 μ.μ.

       
25/09/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/09/19 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ.
       
27/09/19 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
       
28/09/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
29/09/19 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
30/09/19 Δευτέρα Εσπερινός & Παράκληση 06:30 μ.μ.