Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2019

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
30/06/19 Κυριακή Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
01/07/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
02/07/19 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
05/07/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
06/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
07/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
08/07/19 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
10/07/19 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/07/19 Πέμπτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/07/19 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
13/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
14/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
       
       
       
19/07/19 Παρασκευή Αγρυπνία, Προφ. Ηλιού 08:30 μ.μ.
       
20/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
21/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
26/07/19 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
27/07/19 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
28/07/19 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.