Πάσχα 2011

Μεγάλη Εβδομάδα
17/04/11 Κυριακή των Βαϊων
Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Λιτανεία 07:00π.μ
Εσπερινός & Ακολουθία του Νυμφίου 06:30μμ
18/04/11 Μεγάλη Δευτέρα
Ώρες & Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων 06:00π.μ
Μέγα Απόδειπνο & Ακολουθία του Νυμφίου 06:00μμ
19/04/11 Μεγάλη Τρίτη
Ώρες & Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων 06:00π.μ
Μέγα Απόδειπνο & Ακολουθία του Νυμφίου 06:00μμ
20/04/11 Μεγάλη Τετάρτη
Μικρό Απόδειπνο, Άγιον Ευχέλαιον &
Ακολουθία του Νιπτήρος 05:30μμ
21/04/11 Μεγάλη Πέμπτη
Εσπερινός & Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου 06:00π.μ
Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
22/04/11 Μεγάλη Παρασκευή
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, Μέγας
Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00π.μ
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου & περιφορά
Του Επιταφίου 07:00μμ
23/04/11 Μέγα Σάββατον
Μέγας Εσπερινός & Θεία Λειτουργία του
Μεγάλου Βασιλείου 07:00π.μ.
24/04/11 Άγιον Πάσχα
Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου: “Κύματι 11:00μ.μ.
Θαλάσσης…» Σαββάτου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία Αναστάσεως 24:00μ.μ.
Εσπερινός της Αγάπης 11:00π.μ.

Διακαινήσιμος Εβδομάδα

25/04/11 Δευτέρα
Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00π.μ.
30/04/11 Σαββάτο
Εσπερινός 06:30μ.μ.
01/05/15 Κυριακή
Όρθρος, Θεία Λειτουργία 06:30π.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Απριλίου

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/11 Παρασκευή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία (Δ΄στάσις χαιρετισμών)

07:00π.μ.

09:00 μ.μ.

02/04/11 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
03/04/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:45 π.μ.
04/04/11 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
05/04/11 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
06/04/11 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγας Κανών

05:00 πμ

06:30 μ.μ

07/04/11 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
08/04/11 Παρασκευή Αγρυπνία  Ακαθίστου Ύμνου 09:00 μ.μ.
09/04/11 Σάββατο Εσπερινός 05:00 μ.μ.
10/04/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:45 π.μ.
11/04/11 Δευτέρα Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
12/04/11 Τρίτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
13/04/11 Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο

05:00 π.μ

06:30 μ.μ

14/04/11 Πέμπτη Μέγα απόδειπνο 06:30 μ.μ
15/04/11 Παρασκευή Μικρό Απόδειπνο 06:30 μ.μ.
16/04/11 Σάββατο Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:00 π.μ.

05:00 μ.μ.

17/04/11 Κυριακή Βαίων Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:45 π.μ.