Πρόγραμμα ακολουθιών Απριλίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/04/18 Κυριακή Βαϊων Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός, Ακολουθία Νυμφίου

07:00 π.μ.

06:30μ.μ.

02/04/18 Μεγ. Δευτέρα Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορθρ. Μ. Τρίτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

03/04/18 Μεγ. Τρίτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα απόδειπνο, Ορ. Μ. Τετάρτης.

06:00 π.μ

06:00 μ.μ

04/04/18 Μεγ. Τετάρτη Απόδειπνο, Άγ. Ευχέλαιον & Ακολουθία του Νιπτήρος 05:30 μ.μ.
05/04/18 Μεγ. Πέμπτη Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 06:00π.μ
    Ακολουθία των Παθών 06:30μμ
06/04/18 Μ. Παρασκ. Ακολουθία των Μεγ.Ωρών, Μ. Εσπερινός & Αποκαθήλωση 06:00 π.μ.
    Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 07:00 μ.μ.
07/04/18 Μέγα.Σάββατον Μ. Εσπερινός & Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου.

 

11:30 μ.μ.

 

08/04/18 Κυριακή Πάσχα Ανάσταση 00:00 μ.μ.
    Εσπερινός της Αγάπης 11:00 π.μ.
       
14/04/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
15/04/18 Κυριακή του  Θωμά Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

07:00 π.μ.

 

       
20/04/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
21/04/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
22/04/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
    Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
23/04/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ
       
24/04/18 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ
       
25/04/18 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

 

06:00 π.μ
27/04/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
28/04/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/04/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
       
       
30/04/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ