Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
02/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 06:30 π.μ.
       
07/07/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
08/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
09/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
       
15/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
16/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
19/07/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Προφ. Ηλιού 08:30 μ.μ.
       
21/07/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
22/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
23/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/07/17 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
29/07/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
30/07/17 Κυριακή Όρθρος & Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.