Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/06/12 Παρασκευή Αγρυπνία  για το Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ.
02/06/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
03/06/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Εσπερινός Αγ. Πνεύματος

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

08/06/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
09/06/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
10/06/12 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
15/06/12 Παρασκευή Αγρυπνία . 10:00 μ.μ.
16/06/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
17/06/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
22/06/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
23/06/12 Σαββάτο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
24/06/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
26/06/12 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/06/12 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
28/06/12 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
29/06/12 Παρασκευή Αγρυπνία . 10:00 μ.μ.
30/06/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
01/07/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαίου 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
04/05/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
05/05/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
06/05/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/05/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
08/05/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
11/05/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
12/05/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/05/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
18/05/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
19/05/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
20/05/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
23/05/12 Τετάρτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
25/05/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
26/05/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/05/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.