Πρόγραμμα ακολουθιών Μαϊου 2017

 

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
04/05/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ..μ
       
05/05/17 Παρασκευή Όρθρος & Θ. Λειτουργία Αγ. Ειρήνης 06:00π.μ
    Αγρυπνία 10:00μμ
       
06/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
07/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
    Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
08/05/17 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:00 π.μ.
    Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
09/05/17 Τρίτη Αγρυπνία, Μεσοπεντηκοστή 08:30μμ
       
12/05/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
       
13/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
14/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
15/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
19/05/17 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00μμ
20/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
21/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
22/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ
       
24/05/17 Τετάρτη Αγρυπνία, Αναλήψεως 08:30μμ
       
26/05/17 Παρασκευή Αγρυπνία Αγ. Ιωάννου Ρώσσου 08:30μμ
       
27/05/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/05/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
       
29/05/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ