Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2011

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
02/09/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
03/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/09/11 Τετάρτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
09/09/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
10/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
13/09/11 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
15/09/11 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
16/09/11 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
17/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
22/09/11 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/11 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

24/09/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
25/09/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

28/09/11 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
29/09/11 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
30/09/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ακολουθιών Αυγούστου 2011

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/08/11 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

02/08/11 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

03/08/11 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

04/08/11 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

05/08/11 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 μ.μ.

08:30

06/08/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
07/08/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

08/08/11 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

09/08/11 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

10/08/11 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

11/08/11 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός και Παράκληση

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

12/08/11 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

13/08/11 Σάββατο Εσπερινός  & Αγ. Ευχέλαιον 06:30 μ.μ.
14/08/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

08:30μ.μ.

20/08/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
21/08/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
27/08/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/08/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
31/08/11 Τετάρτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.