Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2011

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/07/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
02/07/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
03/07/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
08/07/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
09/07/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
10/07/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
15/07/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
16/07/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
17/07/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
19/07/11 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
22/07/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
23/07/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
24/07/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
25/07/11 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
26/07/11 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Εσπερινός

06:30 π.μ.

06:30 μ.μ.

27/07/11 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
29/07/11 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
30/07/11 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
31/07/11 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός 06:30 μ.μ.