Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
03/09/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/09/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
05/09/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
07/09/10 Τρίτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
10/09/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/09/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
12/09/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
13/09/10 Δευτέρα Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
17/09/10 Παρασκευή Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/09/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
19/09/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
22/09/10 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
23/09/10 Πέμπτη Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός 06:30 π.μ.06:30 μ.μ.
24/09/10 Παρασκευή Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός 06:30 π.μ.06:30 μ.μ.
25/09/10 Σάββατο Όρθρος& Θ. ΛειτουργίαΕσπερινός 06:00 π.μ.06:30 μ.μ.
26/09/10 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
27/09/10 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/09/10 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.