Πρόγραμμα ακολουθιών Αυγούστου 2013

01/08/13 Πέμπτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
02/08/13 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
03/08/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
04/08/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30μ.μ.
05/08/13 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Αγρυπνία 08:30 μ.μ.

06/08/13 Τρίτη Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
07/08/13 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
08/08/13 Πέμπτη Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
09/08/13 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

10/08/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
11/08/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30μ.μ.
12/08/13 Δευτέρα Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
13/08/13 Τρίτη Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
14/08/13 Τετάρτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
Αγ. Ευχέλαιο, Αγρυπνία 07:30 μ.μ.

16/08/13 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.

17/08/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
18/08/13 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

26/08/13 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
27/08/13 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.

30/08/13 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
31/09/13 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιουλίου 2013

Ημερομ.    Ημέρα     Ακολουθία    Ώρα
01/07/13    Δευτέρα    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

06/07/13    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

07/07/13    Κυριακή    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.
Εσπερινός    06:30 μ.μ.

08/07/13    Δευτέρα    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

10/07/13    Τετάρτη    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

11/07/13    Πέμπτη    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

12/07/13    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

13/07/13    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

14/07/13    Κυριακή    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

16/07/13    Τρίτη    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

17/07/13    Τετάρτη    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

19/07/13    Παρασκευή    Αγρυπνία    08:30 μ.μ.

20/07/13    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

21/07/13    Κυριακή    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

24/07/13    Τετάρτη    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

25/07/13    Πέμπτη    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.

26/07/13    Παρασκευή    Αγρυπνία    10:00 μ.μ.

27/07/13    Σάββατο    Εσπερινός    06:30 μ.μ.

28/07/13    Κυριακή    Όρθρος & Θ. Λειτουργία    06:30 π.μ.