Πρόγραμμα Ακολουθιών 2012

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
01/10/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
02/10/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
05/10/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
06/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
07/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
11/10/12 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
12/10/12 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.

10:00 μ.μ.

13/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
14/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
16/10/12 Τρίτη Αγρυπνία

Σύναξη Αγ. Αναργύρων

Πανήγυρις του Ναού

08:00 μ.μ.
18/10/12 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
19/10/12 Παρασκευή Όρθρος& Θ. Λειτουργία

Αγρυπνία

06:30 π.μ.
20/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
21/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.
25/10/12 Πέμπτη Αγρυπνία 08:30 μ.μ.
26/10/12 Παρασκευή Αγρυπνία 10:00 μ.μ.
27/10/12 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
28/10/12 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία 07:00 π.μ.
29/10/12 Δευτέρα Εσπερινός 06:30 μ.μ.
30/10/12 Τρίτη Όρθρος& Θ. Λειτουργία 06:30 π.μ.