Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουνίου 2018

Ημερομ. Ημέρα Ακολουθία Ώρα
       
02/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
03/06/18 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 06:30 π.μ.
       
04/06/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
06/06/18 Τετάρτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
07/06/18 Πέμπτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
08/06/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
09/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
10/06/10 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
    Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
11/06/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
12/06/18 Τρίτη Εσπερινός 06:30 μ.μ.
13/06/18 Τετάρτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
15/06/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.
       
16/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.
       
17/06/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
18/06/18 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ.μ.
       
19/06/18 Τρίτη Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:00 π.μ.
       
23/06/18 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ.

 

24/06/18 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία, 06:30 π.μ.
       
28/06/18 Πέμπτη Αγρυπνία, 08:30 μ.μ.
       
29/06/18 Παρασκευή Αγρυπνία, 10:00 μ.μ.